Số lượng từ tối thiểu là 5
     
    Phần có dấu (*) là thông tin bắt buộc
    Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Quyền trưởng khoa Ngoại Niệu Bệnh viện Nhi đồng 2, tư vấn về dị tật hệ tiết niệu trẻ em.