Thứ hai, 12/12/2016 | 15:01 GMT+7
|
Thứ hai, 12/12/2016 | 15:01 GMT+7

Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất

Chuối và cơm nên ăn vào buổi trưa, không ăn buổi tối; ngược lại các loại đậu nên ăn buổi tối tránh buổi sáng, theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất  
 
Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất  
 
Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất  
 
Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất  
 
Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất  
 
Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất  
 
Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất  
 
Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất  
 
Cẩm nang ăn thực phẩm vào thời điểm tốt nhất  
 

Thi Trân