Thứ bảy, 22/4/2017 | 18:20 GMT+7
|
Thứ bảy, 22/4/2017 | 18:20 GMT+7

Những tấm lưng cơ bắp khiến mọi vận động viên thể hình ghen tỵ

Bodybuilding.com liệt kê những nam, nữ vận động viên sở hữu tấm lưng khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Những tấm lưng cơ bắp khiến mọi vận động viên thể hình ghen tỵ  

Ryan McCaff
Chiều cao: 1,7 m
Cân nặng: 71 kg
Mỡ cơ thể: 5%

 
Những tấm lưng cơ bắp khiến mọi vận động viên thể hình ghen tỵ  

Julie Boley
Chiều cao: 1,55 m
Cân nặng: 49 kg
Mỡ cơ thể: 13,9%

 
Những tấm lưng cơ bắp khiến mọi vận động viên thể hình ghen tỵ  

Robins Dorvil
Chiều cao: 1,78 m
Cân nặng: 82,5 kg
Mỡ cơ thể: 5%

 
Những tấm lưng cơ bắp khiến mọi vận động viên thể hình ghen tỵ  

Trelas
Chiều cao: 1,75 m
Cân nặng: 90 kg
Mỡ cơ thể: 4%

 
Những tấm lưng cơ bắp khiến mọi vận động viên thể hình ghen tỵ  

Justin Peel
Chiều cao: 1,73 cm
Cân nặng: 86 kg
Mỡ cơ thể: 9%

 
Những tấm lưng cơ bắp khiến mọi vận động viên thể hình ghen tỵ  

Nadia Lopez
Chiều cao: 1,68 m
Cân nặng: 68 kg
Mỡ cơ thể: 12%

 
Những tấm lưng cơ bắp khiến mọi vận động viên thể hình ghen tỵ  

Charlotte Quillen
Chiều cao: 1,6 m
Cân nặng: 53,5 kg
Mỡ cơ thể: 11%

 
Những tấm lưng cơ bắp khiến mọi vận động viên thể hình ghen tỵ  

Ben Booker
Chiều cao: 1,83 m
Cân nặng: 84 kg
Mỡ cơ thể: 5%

 
Những tấm lưng cơ bắp khiến mọi vận động viên thể hình ghen tỵ  

Lacey Lynn Johnston
Chiều cao: 1,63 m
Cân nặng: 57 kg
Mỡ cơ thể: 9,8%
 

 
Những tấm lưng cơ bắp khiến mọi vận động viên thể hình ghen tỵ  

Matt Mankoff
Chiều cao: 1,7 m
Cân nặng: 68 kg
Mỡ cơ thể: 4,4%

 
Những tấm lưng cơ bắp khiến mọi vận động viên thể hình ghen tỵ  

Mike Hildebrandt
Chiều cao: 1,83 cm
Cân nặng: 95 kg
Mỡ cơ thể: 7%

 

Minh Nhật