Thứ hai, 29/5/2017 | 05:03 GMT+7
|
Thứ hai, 29/5/2017 | 05:03 GMT+7

Bác sĩ nắn xương sườn từ gãy thành liền cho bệnh nhân như thế nào

Bác sĩ sử dụng kỹ thuật điều trị xâm lấn tối thiểu để cứu chữa cho những bệnh nhân bị tai nạn gãy xương sườn.

Thu Hiền