Thứ sáu, 12/5/2017 | 00:02 GMT+7
|
Thứ sáu, 12/5/2017 | 00:02 GMT+7

Thử thách trí óc bằng 7 bức hình khuyết

Chỉ người sở hữu não bộ nhạy bén mới tìm được mảnh còn thiếu ở mỗi bức hình.

Để bắt đầu bài trắc nghiệm của BuzzFeed, bạn hãy tìm mảnh còn thiếu ở mỗi bức hình. Trả lời đúng toàn bộ chứng tỏ bạn sở hữu não bộ nhạy bén.

Hình 1:

thu-thach-nao-bo-bang-7-buc-hinh-khuyet

thu-thach-nao-bo-bang-7-buc-hinh-khuyet-1

A.

thu-thach-nao-bo-bang-7-buc-hinh-khuyet-2

B.

thu-thach-nao-bo-bang-7-buc-hinh-khuyet-3

C.

thu-thach-nao-bo-bang-7-buc-hinh-khuyet-4

D.

Minh Nhật