9.000 cha mẹ học cách nuôi con không kháng sinh

Phụ huynh 40 trường mầm non ở Hà Nội được phát cẩm nang nuôi con khoa học, tư vấn cách hạn chế dùng kháng sinh.