Người đàn ông bị lợn tấn công vỡ tinh hoàn

Người đàn ông 41 tuổi quê Gia Lai vào chuồng chăm sóc lợn con đã bị lợn mẹ vồ trúng hạ bộ gây vỡ tinh hoàn trái.