Thứ bảy, 15/7/2017 | 08:23 GMT+7
|
Thứ bảy, 15/7/2017 | 08:23 GMT+7

Bài tập tăng sức mạnh đàn ông

Các bài tập plank kết hợp nâng chân, hít đất dang rộng tay, đẩy người theo tạ giúp xây dựng khối cơ trung tâm vững chắc, theo Men's Health.

Hội An  |