Cựu chiến binh tàn phế trở thành biểu tượng tập gym   

Cựu binh Derek tập gym để tìm thấy niềm vui sống, tự giải thoát bản thân sau biến cố mất chân và trở thành niềm cảm hứng tập luyện của Xem thêm