Thứ tư, 24/5/2017 | 13:45 GMT+7
|
Thứ tư, 24/5/2017 | 13:45 GMT+7

Săn chắc toàn thân nhờ bài tập với bóng

Huấn luyện viên Kellen Lemos (Brazil) hướng dẫn các bài tập đơn giản với bóng giúp dáng chuẩn ngay tại nhà, theo Kellfit.

Bài 1

Bài 2

 Bài 3

Bài 4

 Bài 5 

Bài 6 

 Bài 7

 Bài 8

 Lê Nga