Thứ bảy, 25/2/2017 | 14:57 GMT+7
|
Thứ bảy, 25/2/2017 | 14:57 GMT+7

Video kiểm tra bạn có bị mù màu không

Bạn có nhìn thấy các con số trong vòng tròn dưới đây không? Hầu hết người bị mù màu đều không thể vượt qua cấp độ 3 (khó) trong bài kiểm tra sau, theo Health Plus.

Cấp độ một: Dễ

Câu 1

Thi Trân