Thứ bảy, 25/3/2017, 11:46 (GMT+7)

Bài kiểm tra thị giác chỉ người mắt 10/10 mới vượt qua

Hãy thử xem bạn có viết đúng mọi dòng chữ như bài trắc nghiệm yêu cầu và sở hữu thị giác 10/10 hay không.

Để kiểm tra thị giác của mình, bạn hãy làm 8 câu trắc nghiệm do BuzzFeed đưa ra. Với mỗi câu hỏi, bạn viết câu trả lời ra giấy rồi kiểm tra đáp án để so sánh.

Câu 1: Hãy che mắt trái và viết lại các chữ ở dòng số 5. 

bai-kiem-tra-thi-giac-chi-nguoi-mat-10-10-moi-vuot-qua

Đáp án

Minh Nhật

Điều chỉnh kích thước chữ