Thứ tư, 29/8/2018, 18:41 (GMT+7)

Quy trình thụ tinh ống nghiệm

Người bệnh được dùng thuốc, lấy mẫu tinh trùng, hút noãn, nuôi cấy phôi, thụ tinh, chuyển phôi lại cơ thể người mẹ…

Quy trình thực hiện thụ tinh ống nghiệm
 
 

Điều chỉnh kích thước chữ